Alkalmassági vizsgálatok

Mindegyik alkalmassági vizsgálat esetében érvényesek a következők:

 • Kizárólag saját (a praxishoz bejelentkezett) pácienseinknek végzünk alkalmassági 
vizsgálatot.
 • Kérjük, ne halassza a vizsgálatot az utolsó pillanatra! Olyan alapbetegség esetén, mely 
befolyásolja az elbírálást, időben keresse fel szakorvosát (pl. szemész, diabetológus, 
kardiológus, neurológus, stb.) és kérje ki írásos véleményét.
 • Kérjük, hogy az alkalmassági vizsgálatra előre jelentkezzen be.
 • Akut betegség estén a vizsgálat halasztandó, mivel az hátrányosan befolyásolhatja az 
elbírálást.
 • A vizsgálatra hozza magával szemüvegét / kontaktlencséjét és a szükséges leleteket.
 • A személyazonosságot érvényes igazolvánnyal kell igazolni.
 • Az orvosi vélemény jogszabályban megadott maximális érvényességi idejét számos tényező 
csökkentheti – ezt érdemes figyelembe venni.
 • Amennyiben egyszerre kívánja meghosszabbítani több engedélyét (pl. járművezetői +
  fegyvertartási), úgy a szükséges orvosi véleményt egy időben, egy áráért adjuk ki.
 • A vizsgálatról számlát állítunk ki. Ha egészségpénztárnál vagy munkahelyénél a költség elszámolható, tudja meg előre, hogy milyen feltétellel (pl. tagsági szám feltüntetése).
 • Háziorvosként csak első fokú alkalmassági vizsgálatot végzünk. Amennyiben másodfokú 
vizsgálatra lenne szükség (fellebbezés, „komplikált eset”), mi utaljuk tovább az illetőt 
foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre.
látás vizsgálat

A következő esetekben van szükség soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatra:

 • egészségügyi állapot romlása,
 • eszméletvesztéssel járó rosszullét, vagy sérülés,
 • látás-, vagy hallásban zavaró csökkenés beállta,
 • súlyos hipoglikémia előfordulása. 
Ilyenkor a vizsgálat személy felelőssége, hogy soron kívüli vizsgálaton megjelenjen!

 

Gépjármű-vezetői engedély

A gépjármű-vezetői engedélyek alkalmassági vizsgálatait a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet, és a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szabályozza.

 • 1. alkalmassági csoport: A1, A2, A, B1, B, B+E kategóriák – „úrvezetői” / „nem hivatásos”
  Adott korosztály esetében az érvényességi idő és az orvosi vizsgálati díj alakulása:
50 éves kor alatt max. 10 év 7.200 Ft
50-60 éves kor között max. 5 év 4.800 Ft
60-70 éves kor között max. 3 év 2.500 Ft
70 éves kor felett max. 2 év 1.700 Ft
 • 2. alkalmassági csoport: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, TR kategóriák és a „hivatásosok”: „aki közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet vezet, aki
  megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet, akinek a munkaköre közúti járművezető…”
  Adott korosztály esetében az érvényességi idő és az orvosi vizsgálati díj alakulása:
50 éves kor alatt max. 5 év 7.200 Ft
50-60 éves kor között max. 5 év 4.800 Ft
60-70 éves kor között max. 2 év 2.500 Ft
70 éves kor felett max. 2 év 1.700 Ft

Szakértői bizottság végzi minden esetben az alkalmassági vizsgálatot, amennyiben a kérelmezőnél a következő esetek egyike fennáll:

 • a közúti járművezetéshez művégtag használata szükséges,
 • csak meghatározott típusú vagy a számára szükséges módon átalakított, illetőleg 
segédberendezéssel ellátott közúti járművel lehet alkalmas közúti járművezetésre,
 • az egyik szemre teljes funkcionális látásvesztést szenvedett,
 • hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t.

 

Kedvtelési vízijármű-vezetői engedély


 • Idevágó jogszabály: 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet
 • Belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezető orvosi alkalmassági vizsgálata – kedvtelési célú kishajó és gépi meghajtású vízi sporteszköz vezetők. 
Adott korosztály esetében az érvényességi idő és vizsgálati díj alakulása:
40 éves kor alatt max. 10 év 7.200 Ft
40-60 éves kor között max. 5 év 4.800 Ft
60-70 éves kor között max. 3 év 2.500 Ft
70 éves kor felett max. 2 év 1.700 Ft
 • A vizsgálat eredményét a hajóvezetői „kis könyvbe” a vizsgálatot végző orvos jegyzi be (ha 
erre van még szabad hely). Más esetekben, így a kártyaformátumú képesítő okmány meglétekor a hosszabbítást a Nemzeti Közlekedési Hatóság Hajózási Főosztálya végzi (cím: 1066 Budapest, Teréz körút 62.).
 • III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető időszakos vizsgálata
(az első vizsgálatot meghatározott foglalkozás-egészségügyi szakorvosok, illetve a Repülési, 
Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ orvosa végzi)
Adott korosztály esetében az érvényességi idő és az orvosi vizsgálati díj alakulása:
40 éves kor alatt max. 10 év 7.200 Ft
40-60 éves kor között max. 5 év 7.200 Ft
60-70 éves kor között max. 3 év 7.200 Ft
70 éves kor felett max. 2 év 7.200 Ft
 • Fentiek alapján a belvízi hajózási szolgálatot ellátó, ilyen vízi járművet vezető személy, a tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy, az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető személy egészségi alkalmassági vizsgálatát csak kijelölt foglalkozás- egészségügyi szakorvos, illetve a Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ  (cím: 1097 Budapest, Gyáli út 17.) orvosa végezheti.

 

Lőfegyvertartási engedély

 • Kizárólag a II. alkalmassági csoportba tartozó vadászati és önvédelmi célú fegyvertartási
  engedélyekhez szükséges orvosi alkalmassági véleményt tudjuk kiállítani.
 • Idevágó jogszabályok: 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet , 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet , 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet.
 • Az előzetes vizsgálat (pl. vadászvizsgához) orvosi vizsgálatból és pszichológiai vizsgálatból áll. Ilyenkor mi végezzük első körben az orvosi vizsgálatot, majd beutaljuk az illetőt a pszichológiai vizsgálatra. Annak eredményével állítjuk ki a végső alkalmassági véleményt.
 • Az időszakos és soron kívüli vizsgálatok (pl. engedély hosszabbítás) esetében csak orvosi vizsgálat történik. Bizonyos egészségügyi állapotok azonban ekkor is szükségessé teszik a pszichológiai vizsgálatot.
 • Adott korosztály esetében az érvényességi idő és az orvosi vizsgálati díj alakulása:
40 éves kor alatt max. 10 év 7.200 Ft
40-60 éves kor között max. 5 év 4.800 Ft
60-70 éves kor között max. 3 év 2.500 Ft
70 éves kor felett max. 2 év 1.700 Ft

 

Személyi higénés alkalmasság

 • A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkát végző
  személy egészségi állapota a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületeken nem veszélyezteti-e mások egészségét, folytathat-e tevékenységet az adott munkaterületen.
 • Ezen munkaterületeket és az elvégzendő vizsgálatokat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
 • Leggyakrabban az alábbi két tevékenység kapcsán kérik tőlünk a vizsgálatot:
  • Gyermekek ellátásával foglalkozók (pl. házi gyermekfelügyelet). Ez esetben
   elvégzendő vizsgálatok: széklettenyésztés, bőrgyógyászati vizsgálat (alapesetben háziorvos által, panasz vagy eltérés esetén bőrgyógyász szakorvosnál), mellkasröntgen-felvétel, Lues szerológia (vérvétel).
  • Közfogyasztásra szánt élelmiszerrel foglalkozók (pl. gyermektáborban konyhás). Ez esetben elvégzendő vizsgálatok: bőrgyógyászati vizsgálat (alapesetben háziorvos által, panasz vagy eltérés esetén bőrgyógyász szakorvosnál), mellkasröntgen-felvétel.
 • Előzetes vizsgálat esetben az illető kap egy Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok megnevezésű könyvecskét („egészségügyi kiskönyv”), melyben aláírható a megfelelő nyilatkozat és melyet a munkavégzés során magánál kell tartania.
 • Időszakos, vagy soron kívüli vizsgálat alkalmával a szükséges vizsgálatokat bevezetjük a már meglévő könyvecskébe. Az érvényesség fenntartásához általában orvosi vizsgálat és mellkasröntgen-felvételre évenként van szükség.
 • Munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatot csak foglalkozás-egészségügyi szakorvos végezhet.