Ellátottak köre

Társadalombiztosítás terhére látjuk el:

 • az ellátási területen lakóhellyel („állandó lakcím”) rendelkező biztosított pácienseket,
 • az ellátási területen tartózkodási hellyel („ideiglenes lakcím”) rendelkező biztosítottat, 
amennyiben választott háziorvosát felkeresni nem tudja,
 • az ellátási területen kívül lakó, de a praxishoz bejelentkezett és elfogadott biztosított 
pácienseket,
 • érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező pácienseket,
 • rendelési időben hozzánk forduló személyt, ha heveny megbetegedése vagy krónikus 
betegsége miatt ellátatlansága az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító 
állapotromláshoz vezethet.

  Az ellátás feltétele:
  érvényes személyazonosságot igazoló okmány
  + lakcímkártya
  + TAJ-kártya, 
vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya

Jelentkezzen be!

Rendelésünkre
Bejelentkezés, időpont egyeztetés

Minden hozzánk forduló pácienst ellátunk!

Teljes térítési díj ellenében látjuk el: